https://www.skipsrevyen.no/article/nytt-fartoey-fra-aakerblaa-doept/

Skipsrevyen: Nytt fartøy fra Åkerblå døpt

Publisert: 05.10.2018
Klikk her for å gå til artikkel.